De 1,2,3HOEKSKIT is praktisch, concreet en visueel materiaal dat uitnodigt om aan de slag te gaan (en blijven!) met Driehoekskunde. Om aandacht te blijven hebben voor de samenwerking en te blijven geven aan de samenwerking tussen familie/naasten, cliënt en zorgprofessional. In de 1,2,3HOEKSKIT zitten CASUSKAARTEN, GESPREKSKAARTEN, een WERKBOEK (Driehoekskunde in beeld) en een DRIEHOEK, HOUTEN POPPEN en TAPE. 


 

  
De DRIEHOEK, HOUTEN POPPEN en TAPE zijn bedoeld om de samenwerking tussen familie/naasten, bewoner en zorgprofessional in beeld te brengen. Het ondersteunt de theorie visueel.


“Wie staat waar in de driehoek? Wat betekent dit voor de samenwerking? Welke acties zijn nodig om de driehoek in balans te krijgen?"

 

 

 De set GESPREKSKAARTEN bestaat uit drie onderdelen: kenniskaarten (theorie Driehoekskunde), visiekaarten (bewustwording en reflectie) en contextkaarten (situatiebeschrijvingen) en een bonus, namelijk kaarten met afbeeldingen. De kaarten worden gebruikt om het gesprek binnen teams op gang te brengen, zorgprofessionals te inspireren en zo mensen aan te zetten tot nadenken over houding, visie en mogelijke acties die aansluiten bij het werken vanuit Driehoekskunde.
“Wat zie jij? Wat denk jij? Vertel...."


De set casuskaarten bestaat uit casuïstiek uit het werkveld. De casus wordt beschreven vanuit verschillende perspectieven. Elke hoek van de driehoek heeft zijn eigen perspectief. Door het uitspelen van de casus aan de hand van de casuskaarten, leer je dat er verschillende perspectieven zijn in één casus en dat hoe je kijkt, bepaalt wat je ziet.

 

Een WERKBOEK (Driehoekskunde in beeld) vol inspiratie, kennis, illustraties en werkvormen. Een deel van het boek is gevuld met platen waarop Driehoekskunde in beeld wordt gebracht, aangevuld met eenvoudige teksten. Een ideale ondersteuning om het verhaal van (en aan) mensen (teams) in beeld te laten zien. Verder is een groot gedeelte van het werkboek gevuld met praktische werkbladen, om Driehoekskunde concreet te maken en handvatten te geven om toe te werken naar een driehoek in balans.


Laat je verrassen door de veelzijdigheid van het werkboek.